Политика за поверителност на Турал мениджмънт ЕООД

Дружеството има право периодично да изменя и актуализира настоящата политика за поверителност. В този случай дружеството ще актурализира документа и на своята уеб страница.

Настоящата политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

Настоящата политика е приложима, ако сте физическо лице или представител на ЮЛ, което ползва или желае да ползва услугите, предоставяни от Турал мениджмънт ЕООД.Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни предоставите личните Ви данни, същите няма да могат да се използват за определени услуги, предлагани от Турал мениджмънт ЕООД.

 

Информация за дружеството
Наименование: Турал мениджмънт ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 148062500
Aдрес на управление: гр. Варна, ул. Драгоман № 33, ет. 3
Телефон: 052/605978
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уебсайт: www.tural.bg
По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни може да се обръщате към нас на посочените координати за връзка.

 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ';document.getElementById('cloakd196a1a0b298deb49694b30cca9b42bc').innerHTML += ''+addy_textd196a1a0b298deb49694b30cca9b42bc+'<\/a>';
Интернет страница:
www.cpdp.bg

 

1. Основания, на които Турал мениджмънт ЕООД обработва личните Ви данни:

 • Турал мениджмънт ЕООД оперира в сферата на туроператорската и хотелиерската дейност. По тази причина се налага обработка на данните на всички физически лица, осъществяващи директни резервации или през друга фирма.
 • Дружеството обработва личните Ви данни във връзка със законосъобразността на обработването на лични данни, според Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, от което произтичат и следните основания:
 • При спазването на законово задължение по Закона за туризма, Закона за гражданската регистрация, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове;
 • На основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;
 • Във връзка с изпълнението на договор;
 • Други цели, засягащи легитимните интересни на Турал мениджмънт ЕООД при спазване на всички законови изисквания.

 

2. Методи и канали за събиране на информация

 • При отправяне на запитване;
 • При отправяне на резервация (онлайн или офлайн);
 • Използвайки нашата интернет страница – посредством бисквитки;
 • От трети страни – хора упълномощени да правят резервация за Вас;
 • Други през социалните мрежи, поддържани от Турал мениджмънт ЕООД

 

3. Информация която събираме:
В зависимост от конкретните цели Турал мениджмънт ЕООД обработва самостоятелно или в комбинация помежду им следните данни:

 • Три имена;
 • Имейл адрес;
 • Пол;
 • Телефон за контакт;
 • Дата на раждане;
 • Информация от запитвания – дата и час на настаняване, място нанастаняване, вид транспорт и др.;
 • Данни, събиране при извършване на плащане към нас – номер на дебитна или кредитна карта, банкова сметка и др

Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от браузъра за:

 • IP адрес;
 • Софтуерни и хардуерни характеристики;
 • Страници на уебсайта, които достъпвате;
 • Друга системна информация.


Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за Турал мениджмънт ЕООД и е свързан с обработването на Вашите заявки.

 

4. Трети лица, получаващи право на достъп и обработка на личните Ви данни:

 • Субекта на данните – винаги, когато изяви желание да упражни правото си;
 • Доставчиците на платежни услуги при плащане с карта;
 • Публични институции (МВР, НАП, КЗП община и др.) във връзка с осъществявания от тях контрол;
 • Застрахователни компании – при настъпване на събития, изискващи тяхната намеса;
 • Бизнес партньори – хотелиери, туроператори, транспортни компании и др. пряко свързани с изпълнението на Вашите заявки.

 

5. Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни от Турал мениджмънт ЕООД са:

 • Право на информираност – можете по всяко време можете да получите информация за следните категории предоставени от Вас лични данни на Турал мениджмънт ЕООД:
 • Срок за съхранение на личните Ви данни;
 • Намерението или необходимостта на Турал мениджмънт ЕООД да предостави данните Ви на трети лица и по каква причина;
 • Информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните данни;
 • Служител на компанията – отговорник за защита на личните данни.
 • Право на достъп до собствени лични данни - по всяко време имате право да поискате от Турал мениджмънт ЕООД информация относно това дали се съхраняват Ваши лични данни
 • Право на преносимост - имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран и удобен за четене и обработка вид. Имате правото да поискате прехвърляне на данните Ви на друг администратор на лични данни, когато това е възможно. Всичките тези права са ограничени само до личните данни, които сте ни предоставили.
 • Право на коригиране – при открита неточност или некоректна информация имате право да поискате актуализиране на личните Ви данни.
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен) – имате право да поискате изтриване на предоставените от Вас лични данни, когато откриете че данните Ви се съхраняват незаконосъобразно или с отпаднало основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие и др), когато няма друго основание за обработването им в изпълнението на национално или европейско законодателство.

 

members

                                                       

Картина1

Финансовата помощ ще бъде използвана за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата предприятието, ще продължат дейността си и след приключване на проекта.

 

members (блг)

 

 

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok