Несебър

Несебър Времето в Несебър

Възникнал преди 3200 години, Несебър е един от най-древните градове в Европа. Обявен е за архитектурен и археологически резерват под закрилата на ЮНЕСКО за­ради намиращите се на територията му културни паметници от различни епохи - антични крепости, ранновизантийски терми, старинни църкви и възрожденски къщи.

Градът е основан от траките. Първото му име е било Мелсамбрия, което озна­чавало .град на Мелса“ - от името на легендарния основател на селището и тра­кийската дума за град - „бриа“. В Ранното средновековие градът получава името Месемврия.

По времето на Римската империя градът е разполагал със здрави крепостно стени и е бил важен търговски и културен център по черноморското крайбрежие През вековете Мелсамбрия бива завладян първо от гръцки колонисти, а след това I от римляните. Градът преживява голям икономически, културен и духовен разцвет през II -II век пр. Хр. Доказателство за това са намерените златни монети, сечени 6 града през този период. Част от тях могат да бъдат разгледани в Археологическия музей в града.

По времето на Второто българско царство градът също бележи голям подем Особено при управлението на цар Иван Ллс<сандър, косато в града са построени няколко нови църкви. Според историците през вековете Несебър е имал около 4С храма, като в момента има запазени данни за 26 от тях.

Старият град 8 Несебър е едно от най-магнетичните места по българското Черноморие. Усещането за романтика 8и обзема още докато минавате по тънкия провлак, свързващ малкия скалист полуостров със сушата. На входа ви посреща старата вятърна мелница - един от символите на града, напомнящ за неговата хилядолетна история.


 


 


 


 

∽ APARTHOTEL ∽


 

members

                                                       

Картина1

Финансовата помощ ще бъде използвана за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата предприятието, ще продължат дейността си и след приключване на проекта.

 

members (блг)

 

 

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok